Viktig enkät om lipödem och kirurgi

Denna enkätundersökningen riktar sig till Dig som har genomgått kirurgisk behandling/fettsugning av lipödem!En nationell arbetsgrupp (NAG) startade våren 2023 med uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för kirurgisk behandling av lipödem inom  systemet för kunskapsstyrning. Syftet med enkäten är att inhämta patientens erfarenheter och synpunkter kring vård och behandling av lipödem.Är du opererad kom med och svara på denna viktiga enkät genom att klicka här.


För patienter med Lipödem, Lymfödem & Dercum

Vi ger dig som medlem hjälp och stöd, tillvaratar dina intressen samt förhandlar med landstingen för att du ska få bättre vård.

Vi anordnar aktiviteter som främjar din hälsa genom att stimulera lymfsystemet. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningsdagar samt informerar politiker och vårdpersonal.

Här kan du bland annat se datum för våra aktiviteter, läsa om lymfsystemet, läsa om vård och om olika hjälpmedel.

Vi arbetar ideellt, så ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka och förbättra vården.

Välkommen som medlem du också! 


Du hittar mer info i våra olika flikar uppe i menyn eller genom att klicka på valfritt nedan:

 Lipödem, Lymfödem, Dercum, Media, Förening, Länkar/Artiklar, Föredrag & Kalender


Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation ovan.

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.seRÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius