Föredrag

Webinarium Lipödem

PLRJ & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg arrangerade webinarium med syfte att informera om Lipödem.


Föredrag av Johanna Falck för Patientföreningen Lymf  7 mars 2023 

Ta del av denna genom att klicka på bilden nedan.


Föreläsning med Maria Rydevik Mani

Mikrokirurgiska operationer av Lymfödem


Föreläsning med Tom Väisänen

Bindväv och dess förändring vid Lipödem