LipödemFoto: Patientföreningen Lymf Region Jönköping                  

Lipödem en smärtsam handikappande sjukdom. ( Diagnoskod R60.0B )

Lipödem är en sjukdom som drabbar kvinnor, den ger ofta svår generell smärta och svår trycksmärta. Framförallt att benen känns mycket tunga och vid ansträngning får personen en känsla av total utmattning som kan liknas den vid mjölksyra i musklerna. Trötthet och allmän sjukdomskänsla.
Sjukdomen gör att personen får stora problem att röra sig, för många är det så att inte ens kortare promenader kan utföras utan stora besvär. Man får mycket lätt blåmärken. Cirkulationen är störd och huden känns ofta kall i de drabbade områdena, när lipödemiker blir nerkylda tar det lång tid att bli varm igen. Felställningar i bla knän är följder av lipödem. Det är en grym sjukdom, med en osynliggjord grupp sjuka kvinnor som lider i det tysta. Idag finns ingen bot för sjukdomen men bra symptomatisk behandling.

Man antar att sjukdomen kan ha hormonella orsaker eller kopplingar, den utvecklas vid stora hormonella förändringar tex vid puberteten, graviditeter och klimakterium. Sjukdomen syns vara ärftlig i många fall. Ytterst få män drabbas av sjukdomen.
Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och patienten ökar i omfång på framförallt höfter, lår, skinkor och överarmar. I senare stadier kan sjukdomen sprida sig till smalbenen och underarmarna samt magen. Även områden i nacken och nedre delen av ryggen kan drabbas.
Sjukdomen är progredierande. Det finns tre stadier, och fem olika typer. Hur sjukdomen påverkar individen och hur utvecklingen sker är olika.
Obehandlade patienter drabbas ofta även av lymfödem i senare stadier.
För många skapar sjukdomen skamkänslor och det kan i sin tur ge stora psykiska problem. Sjukdomen debuterar oftast i tonåren och den unga kvinnan börjar kämpa med resultatlösa bantningsförsök som i sin tur kan leda till ätstörningar.
Många undviker att söka hjälp pga skam. När man ändå söker vård och försöker förklara smärtan och övriga symptom, uppmanas man att röra på sig och att banta. Det har inom den allmäna vården funnits mycket begränsad kunskap om Lipödem och många kvinnor har lämnats obehandlade under årtionden med sin progredierande sjukdom.

Det pågår idag forskning för att lösa gåtan med sjukdomens orsaker så botande behandling ska kunna tas fram på sikt.
Det som finns att tillgå idag är symtomlindrande behandling.

Symptomlindrande vård:

Operation liposuktion.
LPG Mekanisk lipomassage mycket positiva resultat för Lipödem och Lymfödempatienter.
MLD Manuellt lymfdränage + avpassad träning
(mkt goda resultat enl. Medicinsk lymfterapeut för lipolymfpatient, forskare, patienter)
Bassängträning som ger god kompression vid träningstillfället.
Gua sha positiva resultat för Lipödem och Lymfödempatier.
(uppmätta mkt goda resultat uppmätt hos medicinsk lymfterapeut)
Utskrivning av lymfapump.
Utskrivning av kompressionskläder särskilt bra vid ansträgning.

Egenvård:

SLD Självlymfdränage
Hudvård
Användnde av lymfapump
Användade av kompressionsplagg

Landstinget i Jönköpings län behöver brådskande se över den vård som Lipödempatienter får så man kan hejda sjukdomsförloppet i ett tidigt skede.
Idag erbjuds många patienter fel mediciner, magsäcksoperationer som inte fungerar på Lipödem, psykologhjälp, dietister, knäoperationer sjukskrivningar etc. Allt detta tar stora resurser från vården med stora kostnader för samhället och den felaktiga vården ger ett enormt lidande för patienten.
Idag får många lipödempatienter själva bekosta stora delar av sin vård.

Bindväv och dess förändringar vid Lipödem

Föreläsning av Tom Väisänen vid Lymf Region Jönköpings medlemsmöte 24 maj 2022


Se föreläsningen här.