Lipödem

Lipödem

Diagnoskod icd 10 R60.0B

Lipödem är en ofta smärtsam och mycket begränsande sjukdom som drabbar nästan bara kvinnor. Lipödem är INTE en livsstilsinducerad sjukdom! Lipödem ger ofta lätt-svår generell smärta och vävnaden kan vara mycket öm med svår trycksmärta. I stort sett hela kroppen kan drabbas, men fötter och i stora delar av handen är sparade. Ben men även armar kan kännas mycket tunga och vid ansträngning får den drabbade en känsla av total utmattning som kan liknas den vid mjölksyra i musklerna. Trötthet och allmän sjukdomskänsla hör också till symptomen. Lipödem begränsar vardagsrörelse, för många är det inte ens möjligt med kortare promenader. Det är lätt att få blåmärken och cirkulationen i huden är störd och huden känns därför ofta kall i de drabbade områdena, och det kan ta lång tid att bli varm igen. Sekundärt följer ofta felställningar i bl a knän, höfter och fötter och även lymfödem i senare stadier. Lipödem är en mycket smärtsam och begränsande sjukdom. Patienterna är en osynliggjord grupp sjuka kvinnor som lider i det tysta. Idag finns ingen bot för sjukdomen men bra symptomatisk behandling.

Med anledning av att sjukdomen debuterar och progredierar i kvinnans liv under större hormonella förändringar såsom vid pubertet, graviditet och klimakterium anser man den ha hormonella orsaker eller kopplingar. Kvinnor rapporterar även att olika hormonpreparat eller gynekologiska operationer påverkar sjukdomen. Sjukdomen syns vara ärftlig, både på fädernet och mödernet och kan hoppa över generationer. Ytterst få män drabbas av sjukdomen. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och patienten ökar i omfång, initialt ofta på höfter, lår, skinkor och överarmar. I senare stadier kan sjukdomen sprida sig till smalbenen och underarmarna samt mage och rygg. Även områden i nacken och nedre delen av ryggen kan drabbas. Sjukdomen är progredierande. Det finns tre stadier, och fem olika typer. Hur sjukdomen påverkar individen och hur utvecklingen sker är olika, vissa stannar i stadie ett andra blir snabbt försämrade. För många skapar sjukdomen skamkänslor och det kan i sin tur ge stora psykiska problem. Sjukdomen debuterar oftast i tonåren och den unga kvinnan börjar kämpa med resultatlösa bantningsförsök som i sin tur kan leda till ätstörningar. Många undviker att söka hjälp pga skam. När man ändå söker vård och försöker förklara smärtan och övriga symptom, uppmanas man att röra på sig och att banta. Det har inom den allmänna vården funnits mycket begränsad kunskap om Lipödem och många kvinnor har lämnats obehandlade under årtionden med sin progredierande smärtsamma sjukdom.

Det pågår idag forskning för att förstå sjukdomen bättre och för att lösa gåtan med sjukdomens orsaker så att en botande behandling ska kunna tas fram på sikt. Det som finns att tillgå idag är symtomlindrande behandling.


Symptomlindrande vård:

Operation liposuktion

Bassängträning.

Massage och bindvävsbehandlingar ger mycket positiva resultat för Lipödem och Lymfödempatienter. Mekanisk lipomassage LPG. Manuella lymflödes och bindvävsbehandlingar såsom Manuellt lymfdränage MLD och Manual Connective Tissue Therapy MCTT. Gua Sha. Kompressionspump. Kompressionskläder.


Egenvård:

Självlymfdränage SLD 

Hudvård 

Lågintensiv träningPatientberättelser

Se och lyssna på berättelser om några av våra medlemmar. Klicka på bilden.

Foto: Lipödemföreningen
VILL DU VETA MER?

VILL DU SE MER?

FÖR VÅRDPROFFESIONEN

HÄR KAN DU LADDA NER INFORMATION OM LIPÖDEM FÖR VÅRDPROFFESIONEN