Länkar / Artiklar

Rapport:

Karen L Herbst et al

Standard of care for lipedema in the United States


First Published May 28, 2021 SAGE Publishing (Open Access) 


Karin Hermansson och Emelie Bergmanns examensarbete vid Sjuksköterskeutbildningen:

"Lipödem - (utan) rätt till vård? En kartläggning kring symptombild och möjligheter till behandling inom offentlig vård."


ELITE CLINIC med Richard Lewin fick vi förmånen att träffa på vårt årsmöte. Han berättade om sina erfarenheter av fettsugning vid Lipödem. Problem och möjligheter.