Artiklar / Rapporter

Fettsugning som behandling vid lipödem

Rapport från Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10Karen Herbst

Keynote Address: Three Years of Lipedema Politics, Research and Potential Treatment Breakthroughs